Vlada Kantona Sarajevo

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Vlada Kantona Sarajevo
  • Dirección web:ks.gov.ba
  • Servidor IP:85.158.33.229
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:ks.gov.baValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:ks.gov.bafluir

16

nombre de dominio:ks.gov.baBueno o malo

Subidas y bajadas. Superar todas las dificultades feroz

sitio web:Vlada Kantona SarajevoPesos

6

sitio web:Vlada Kantona SarajevoIP

85.158.33.229

sitio web:Vlada Kantona Sarajevocontenido

Novosti|VladaKantonaSarajevo.slika-lijevoicon{float:left;padding:0px3px0px0px;}.topbar{background:#;color:#ffffff!important;font-size:12px!important;padding:15px0;margin-top:-1px;word-spacing:1px;}.topbara{color:#ffffff!important;}.topbara:hover{color:#bfa262!important;}.slika-lijevo{float:left;padding:0px25px0px0px;}.slika-desno{float:right;padding:0px0px0px25px;}.slika-lijevo1{float:left;padding:0px0px0px0px;}.zlatna{color:#bfa262!important;}.crvena{color:#;}.headerrighta{color:#!important;}a.ex1{color:white;}a.ex2{color:#bfa262;}h3{color:#bfa262;}.borderblock{border-style:solid;border-width:0.5px;}.sirina{column-width:50%;}.btn-primary{width:100%;border:1pxsolid;}.btn-light{width:200px;border:1pxsolid;}.pla{color:#3e7dbd;}.field--name-field-kontakti-funkcija{font-size:20px;padding:10px0px0px0px;}.field__label{float:left;padding:0px5px0px0px;}.field--name-field-kontakti-mail{color:#3e7dbd!important;}.block-field-blocknodekontaktifield-kontakti-detalji{float:left;padding:0px0px0px20px;border-left:double#E8E8E8;}.field--name-field-nadleznosti{float:left;padding:0px20px0px0px;text-align:justify;}.field--name-field-dodatak{border:1pxsolidred;padding:0px0px0px10px;}.border_left_double{float:left;padding:0px5px0px5px;border-left:double#E8E8E8;}.pornati_tekst{text-align:justify;}.coral{background-color:#F8F8F8;}.pla_pozadina{background-color:#3e7dbd;color:#ffffff!important;}div.sticky-wrapper{background-color:#3e7dbd;border-bottom:double#;border-top:double#;}.block-views-blockaktuelno-block-6{background-color:#F8F8F8;float:left;padding:10px5px10px5px;}.sidebar.block-menuullia{background:#3e7dbd;color:white!important;}.views-field-titlea:link{color:#3e7dbd!important;}.views-field-titlea:hover{color:black!important;}.toprazmak{padding-top:35px;}.bottomrazmak{padding-bottom:2px;}.webpristupacnost{color:#ffffff!important;}header.header-v1.header-main-inner.branding{width:320px;float:left;}header.header-v1.main-menu-innera{color:white!important;}header.header-v1.main-menu-innera:hover{color:#!important;}header.header-v1.main-menu-innera:visited{color:#!important;}header.header-v1.gva-search-region.icon{color:#fff;}.nigation.gva_menu.sub-menu{background-color:#3e7dbd;}a.crvena:link{color:#!important;}.gv-icon-103{font-size:20px;color:#ffffff!important;}.gv-icon-52{font-size:18px;color:#ffffff!important;}.okvirzlatni{border:double#bfa262;padding:5px;}.field--name-field-vlada-resor{font-size:22px;line-height:1.2;}.block-field-blocknodeclanovi-vladefield-polozaj-u-vladi{font-size:22px;color:#bfa262;}.block-field-blocknodeaktuelnotitle{font-size:22px;color:#bfa262;}.field--name-field-slika{float:left;padding:0px20px0px0px;}.block-field-blocknodeaktuelnobody{text-align:justify;}.views-field-body{text-align:justify;}.gva-offcanvas-mobile.gva-nigation.gva_menu>liul.menu.sub-menulia{font-size:14px;line-height:24px;padding-top:2px!important;padding-bottom:2px!important;color:#ffffff!important;}.block-field-blocknodeclanovi-vladefield-ime{padding:0px10px5px0px;}.field--name-body{text-align:justify;}.button-4{appearance:none;background-color:#FAFBFC;border:1pxsolidrgba(27,31,35,0.15);border-radius:6px;box-shadow:rgba(27,31,35,0.04)01px0,rgba(255,255,255,0.25)01px0inset;box-sizing:border-box;color:#E;cursor:pointer;display:inline-block;font-family:-apple-system,system-ui,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji";font-size:14px;font-weight:500;line-height:20px;list-style:none;float:right;padding:6px16px;position:relative;transition:background-color0.2scubic-bezier(0.3,0,0.5,1);user-select:none;-webkit-user-select:none;touch-action:manipulation;vertical-align:middle;white-space:nowrap;word-wrap:break-word;width:180px;}.button-4:hover{background-color:#F3F4F6;text-decoration:none;transition-duration:0.1s;}.button-4:disabled{background-color:#FAFBFC;border-color:rgba(27,31,35,0.15);color:#959DA5;cursor:default;}.button-4:active{background-color:#EDEFF2;box-shadow:rgba(225,228,232,0.2)01px0inset;transition:none0s;}.button-4:focus{outline:1pxtransparent;}.button-4:before{display:none;}.button-4:-webkit-details-marker{display:none;}.text-razmak-body{line-height:1.2;}header.header-v1.stuck{background:#3e7dbd;}SkiptomaincontentPleasewait... vlada@vlada.ks.gov.baR.Dž.Čauševića1+387(0)33562-000+387(0)33562-211FacebookVladeKSTwitterVladeKSInstramVladeKSRSS | KONTAKTI | MAPASTRANICEMainnigationAktuelnoNovostiAktivnostiministarstaiorganaObještenjaizVladeKonkursiNajeObještenjaizministarstaIzmjenerežimasaobraćajaNabkeKabinetpremijeraStručnaslužbaVladeSlužbazaprotokolipressKantonaSarajevoStručnaslužbazazajedničkeposloveUredzaborbuprotivkorupcijeiuprljanjekvalitetomUredzazakonodstvoVladeKantonaSarajevoArhivaJNdo31.12.2020.VladaPremijerSastPrethodnisaziviZakonoVladiNadležnostpremijeraičlanovaVladeMinistarstvaislužbeMinistarstvaMinistarstvofinansijaMinistarstvokultureisportaMinistarstvoprivredeMinistarstvosaobraćajaMinistarstvounutrašnjihposlovaMinistarstvoprdeiupreMinistarstvokomunalneprivrede,infrastrukture,prostornoguređenja,građenjaizašiteokolišaMinistarstvozaboračkapitanjaMinistarstvozaodgojiobrazovanjeMinistarstvozanauku,visokoobrazovanjeimladeMinistarstvozarad,socijalnupolitiku,raseljenalicaiizbjegliceMinistarstvozdrstvaSlužbeKabinetpremijeraPojedinačniaktiSlužbazaprotokolipressKantonaSarajevoPojedinačniaktiStručnaslužbaVladePojedinačniaktiStručnaslužbazazajedničkeposlovePojedinačniaktiUredzaborbuprotivkorupcijeKantonaSarajevoAktivnosti-SukobinteresaPojedinačniaktiUredzazakonodstvoVladeKantonaSarajevoUredVlada Kantona SarajevoVladeKantonaSarajevozadijasporuPojedinačniaktiPreuzimanjaBudžetPublikacijeibilteniRegistarpoticajaZahtjeviiobrasciPropisiPojedinačniaktislužbiPropisiKSPropisislužbiPretraPretra Novostiizvlade20.04.2024MINISTRICAHOTA-MUMINOVIĆ:„MLADIBUDUĆIPODUZETNICIIMAJUZNANJEDABiHPOVUKUNAPRIJED“FinalnoTakmičenje„Akademijezamladepoduzetnike“održanojedanasnaUniverzitetuSarajevoSchoolofScienceandTechnology(SSST),uokviruprojektaimplementiranogusaradnjisRazvojnimprogramomUjedinjenihNacija(UNDP)uBiH,auzpodrškuVladeKraljevineNorveške,InstitutazarazvojpreduniverzitetskogobrazovanjaiMinistarstvazaodgojiobrazovanjeKantonaSarajevo.PrisutnajebilaministricazaodgojiobrazovanjeNaidaHota-MuminovićkojajenlasiladaćemladibudućipoduzetniciipoduzetniceuskoroaktivnokreiratiambijentuBosniiHercegovini.20.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciPatriotskeligezbogodigranjefudbalskeutakmiceMinistarstvosaobraćajaKantonaSarajevodalojeslasnost„F.K.Sarajevo“,zaprivremenuizmjenurežimasaobraćajauuliciPatriotskelige-obilaznicaporedOlimpijskogstadiona„AsimFerhatovićHase",(odulicePatriotskeligedouliceBetanija),radiprovođenjamjeraosiguranjabezbjednogodržanjafudbalskeutakmicedana20.04.2024.godineuvremenuod17:00do24:00sati.19.04.2024MinistricaHota-Muminović:"Novemedaljezanašeučenice"NaEvropskojmatematičkojolimpijadizadjevojke-EGMO2024,kojaseovegodineodržalauperioduod11.do17.aprila2024.godineugraduTskaltubouGruziji,predstniceBosneiHercegovine,matematičarkeizSarajeva,osvojilesuznačajnemedaljeipriznanja.UčenicaAsjaĆatićizDrugegimnazijeSarajevoosvojilajesrebrnu,učenicaEminaHasanbegovićtakođerizDrugegimnazije osvojilajebronzanumedalju,doksuučeniceSaraSmajićizRichmondParkCollege-aSarajevoiIlmaČeljoizDrugegimnazijeSarajevoosvojilepočasnepohvale. 19.04.2024MinistarstvoprivredeKSsa4,7milionaKMsufinansiraprojektenaBjelašniciVladaKantonaSarajevodonijelajeOdlukuodanjuslasnostiMinistarstvuprivredeKSzasufinansiranjeprojekta“InvesticijskiprojektiKJPZOI’84OCSd.o.o.Sarajevoza2024.godinu”,kojiprovodiKJP“ZOI‘84”.MinistarstvoprivrdeKSsufinasiratćeovajprojektsa4,7milionaKM,aonsesastojiodpetsegmenatakojizaciljimajuunapređenjekvalitetauslugakojeOCBjelašnicanudi.DabiturističkaponudaskijalištanaBjelašnicibilakonkurentna,uljetnojizimskojsezoni,neophodnajekvalitetnainfrastruktura,stogajekontinuiranoulanjejedanodključnihprioritetaMinistarstvaprivredeiupreKJP“ZOI84”.19.04.2024MinistarstvozdrstvaKSosiguralosredstvazasanacijufasadeDomazdrljauVrazovojMinistarstvozdrstvaKantonaSarajevoplaniralojeu2024.godinisredstvazasanacijufasadezgradenaadresiVrazovabr.11,ukojojjesmještenaOrganizacionajedinicaCentarDomazdrljaKS.Timpovodom,ministarEnisHasanovićjedanasodržaosastanakspredstnicimaDomazdrljaiOpćineCentar.Nasastankusudogovoreneaktivnostiinarednikoraciuvezisarealizacijomovogprojekta.19.04.2024MinistarKaticaposjetioUpruzagrađanskastanjaiprneposlove:Uspješnoodgovorilienormnombrojuzahtjeva Zbogizuzetnopovećanogobimaposlaibrojazahtjevazaizdanjeličnihdokumenatauprvatrimjesecaovegodine,ministarunutrašnjihposlovaKantonaSarajevoAdmirKaticaposjetiojesjedišteUprezagrađanskastanjaiprneposloveMUP-aKSkojadjelujeuprostorijamauNovomSarajevu. MinistraKaticudočekalajepomoćnicaministraSenadaHadžimehmedićkojagajeupoznalasrezultatimaradauprvatrimjesecaovegodine.UokviruoveUpredjelujupisarnica,sektorizagrađanskastanja,sektoriputnihispra,tesektorizaprneikadrovskeposlove,kaoikoordinacijuistručnousršanje.MinistricaPićPečenković:BarnahusmodelključnikorakiodgovordrženanasiljenaddjecomMinistricaPićPečenković:Podrškakonferenciji„Jačanjestručnihkapacitetasocijalneidječijezaštiteuoblastitraumamenadžmenta“ObijestoprivremenojizmjenirežimasaobraćajaPotpisanisporazumizarealizacijuprojekatavodosnabdijevanjauopćinamaspodručjaKantonaSarajevovrijednihvišeodsedamipomilionaKMNlipadpolenaalergenihbiljakauzraku,povoljnasituacijazadržatćeseiunarednimdanimaPremijerUkiministarMijatovićposjetili35.internacionalnisarajevskisajamknjigaPrezentiranidetaljizasveoblasti:PoosnovunovihkolektivnihugovorasasindikatimaujnomsektoruKS,izBudžetaseizdvajadodatnih100milionaKMProšlesu32godineodpogibijeSafetaHadžićainjegovihsaboraca:JedanodnajboljihsinovadomovinedaojesvojživotdabiBosnaiHercegovinanastilaživjetiEUFORpružiopodrškuprojektimaMUP-aKSnajačanjupolicijeipodizanjustepenasigurnostiMinistricaHota-Muminović:"Pradjetetaimajuprednostnadprimaodraslih"MinistricaMesihović:Fakultetzakriminalistiku,kriminologijuisigurnosnestudijeuKantonuSarajevoigraključnuuloguuobrazovanjubudućihstručnjakazaočuvanjesigurnostiismanjenjukriminalitetaVladaKSsvišeod700.000KMpodržalaKJKP„Tržnice-Pijace“isaniranještetenapijaciKvadrantMinistarOsmanović:RadovinaizgradnjiSpomenikabosanskimspecijalcimarealizujuseplaniranomdinamikomMinistricaMesihovićugostilapredstniceUdruženja"Oaza"MinistarKaticaposjetioPUNovoSarajevo:RazgovoroaktuelnojsigurnosnojsituacijiiunapređenjuuslovaradaIzdvojeno15.11.2023EkspozemandataraVladeKantonaSarajevoNihadaUkaPreuzmi18.05.2023PozivzazaključenjevansudskihnodbiBroj:02-04-29.03.2023KantonSarajevozaovugodinudobioBudžetodmilijardui438milionaKMBudžetKantonaSarajevoza2023.godinuiznositćemilijardui438milionaKM.Uovomgajeiznosudanas,naprijedlogVladeiMinistarstvafinansija,usvojilaSkupštinaKantonaSarajevo.24.03.2023SkupštinaimenovalanovuVladuKantonaSarajevonačelusapremijeromNihadomUkomSkupštinaKantonaSarajevodanasjeimenovalanovuVladuKantonaSarajevokojućeunarednommandatnomperioduvoditipremijerNihadUk.Jnipoziviikonkursi23.02.2024JnikonkurszaimenovanjepredsjedajućegičlanovaPolicijskogodbora17.01.2024JNIOGLASzapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo15.12.2023JAVNIKONKURSZAIMENOVANJEPREDSJEDAJUĆEGIČLANOVAPOLICIJSKOGODBORA05.12.2023InternioglaszaprijemnamještenikauKabinetupremijeraKS17.11.2023Jnipozivzaprodajustalnihsredsta14.11.2023InternioglaszapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo26.09.2023JnikonkurszaimenovanjepredsjedajućegičlanovaPolicijskogodbora15.09.2023KONAČNALISTADOBITNIKASREDSTApoJnompozivuzafinansiranje/sufinansiranjeprojekata,programaiaktivnostineprofitnihorganizacijaidrugihprnihlicausmjerenihkapoboljšanjukvaliteteživotagrađanasapodručjaSrebrenice,Bratunca,Milića...14.08.2023InternioglaszapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo04.08.2023PRELIMINARNALISTADOBITNIKASREDSTApoJnompozivuzafinansiranje/sufinansiranjeprojekata,programaiaktivnostineprofitnihorganizacijaidrugihprnihlicausmjerenihkapoboljšanjukvaliteteživotagrađanasapodručjaSrebrenice,Bratunca, Izbornik DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS PrijakorupcijeIzmjenerežimasaobraćaja19.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaZvorničkaiTopalOsman-paše23.04.24-18:00-23.04.24-23:5919.04.2Vlada Kantona Sarajevo024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciPatriotskelige20.04.24-17:00-20.04.24-23:5918.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaHiseta,HamzeHumeiSkenderija01.05.24-10:40-01.05.24-11:2018.04.2024Privremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajnicama6.mart,Hadželi,Žunova…28.04.24-11:00-28.04.24-11:3018.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciAlipašina18.04.24-20:30-17.05.24-01:0018.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajnicamaKarpuzova,Adžemovića,…18.04.24-08:00-10.07.24-17:00PinationStrana1Slijedećastrana›› Događanja SjedniceVlade18.04.2024Vrijemeodržanja18.04.24-10:00Dnevnired21.sjedniceVladeKS15.04.2024Vrijemeodržanja15.04.24-10:00Dnevnired20.sjedniceVladeKS04.04.2024Vrijemeodržanja04.04.24-10:00Dnevnired19.sjedniceVladeKS SjedniceSkupštine06.04.2024Vrijemeodržanja08.04.24-10:00DruginastakhitnesjedniceSkupštineKS-pozivmedijima03.04.2024Vrijemeodržanja04.04.24-09:30NastakHitnesjedniceSkupštineKantonaSarajevo-pozivmedijima28.03.2024Vrijemeodržanja29.03.24-09:30DRUGaHITNASJEDNICASKUPŠTINEKANTONASARAJEVO-pozivmedijima Naje19.04.2024Vrijemeodržanja22.04.24-10:00OBILJEŽANJE17.GODIŠNJICESTRADANJAŠESTBEBAUDJEČIJEMDOMU"BJELE"-POZIVMEDIJIMA19.04.2024Vrijemeodržanja22.04.24-07:30PočetakproljetneakciječišćenjaKantonaSarajevo-POZIVMEDIJIMA18.04.2024Vrijemeodržanja19.04.24-09:00PotpisivanjesporazumazaprojektevodosnabdijevanjavrijednevišeodsedammilionaKM-pozivmedijima KalendarApril2024MTWTFSS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 Pination‹‹PrethodniNext›› Izministarstaiorgana KonkursiMinistarstvoprivrede19.04.2024JnipozivzadodjelusredstaizBudžetaKantonaSarajevouciljuunapređenjalovstvanapodručjuKantonaSarajevoza2024.godinu04.04.2024JnipozivzadodjelusredstalovačkimudruženjimasapozicijeMinistarstvaprivredezapodmirenjedijelatroškovazauzorkovanjeiispitivanjemesadivljihsvinjaipojedinihdrugihživotinjanaTrichinellaspiralisiafričkusvinjskukuguMinistarstvounutrašnjihposlova15.04.2024PrijniobrazaczaInternioglaszaunapređenjepolicijskihslužbenikaučin"Višiinspektor"09.04.2024PrijniobrazaczaInternioglaszaunapređenjepolicijskihslužbenikaučin"MLAĐIINSPEKTOR"05.04.2024ObještenjesalistamakonačnihrezultatazasvakogkandidatanaosnovuukupnogzbirarezultatanasvakomodtestovaibodovnomlistomkandidatakojVlada Kantona Sarajevoisuuspješnozršilitestiranjaikojisupredloženizazapošljanjezapočetničin"Mlađiinspektor" ObještenjaMinistarstvoprivrede12.04.2024Obijestzavlasnikeplantažnihzasadajabuka11.04.2024ObijestzaproizvođačeozimihžitaricaMinistarstviozanauku,visokoobrazovanjeimlade09.04.2024OdlukaoizborunajpovoljnijegponuđačaObještenja-Ministarstvosaobraćaja27.03.2024Odlukaoizboru-računariiračunarskaopremaMS20.03.2024Odlukaoponištenju-UslugepisanogprijevodadokumenatasaengleskogjezikanajedanodslužbenihjezikauBiHiviceversa,saovjeromsudskogtumača AktivnostiMinistarstvozaodgojiobrazovanje20.04.2024NOVEMEDALJEZANAŠEUČENICE18.04.2024MINISTRICAHOTA-MUMINOVIĆ:"PRADJETETAIMAJUPREDNOSTNADPRIMAODRASLIH"17.04.2024MINISTARSTVOZAODGOJIOBRAZOVANJE:"PRIMARNOZAŠTITIPRADJECENAODGOJ,OBRAZOVANJEISIGURNOST"Ministarstvozanauku,visokoobrazovanjeimlade19.04.2024PredanjegostujućihpredačasaUniverzitetauPennsylvanijinaStomatološkomfakultetusastomatološkimkliničkimcentromMinistarstvozarad,socijalnupolitiku,raseljenalicaiizbjeglice19.04.2024MINISTRICAPIĆPEČENKOVIĆ:PODRŠKAKONFERENCIJI„JAČANJESTRUČNIHKAPACITETASOCIJALNEIDJEČIJEZAŠTITEUOBLASTITRAUMAMENADŽMENTA“ Izmjenerežimasaobraćaja19.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaZvorničkaiTopalOsman-paše23.04.24-18:00-23.04.24-23:5919.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciPatriotskelige20.04.24-17:00-20.04.24-23:5918.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaHiseta,HamzeHumeiSkenderija01.05.24-10:40-01.05.24-11:2018.04.2024Privremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajnicama6.mart,Hadželi,Žunova…28.04.24-11:00-28.04.24-11:3018.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciAlipašina18.04.24-20:30-17.05.24-01:0018.04.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajnicamaKarpuzova,Adžemovića,…18.04.24-08:00-10.07.24-17:00PinationStrana1Slijedećastrana››DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS OVladi KakofunkcionišeVladaNadležnostiVladeProgramradaVlade PremijerKabinetpremijeraStručnaslužbaVlade ČlanoviVladePrethodnisaziviMinistarstvaislužbe KontaktiVladaSarajevo,ReisaDžemaludinaČauševića1Tel.:+387(0)33562-000 LinkoviParlamentarnaskupštinaBosneiHercegovineVijećeministaraParlamentFederacijeBosneiHercegovineVladaFederacijeBosneiHercegovineKantonalnisudSarajevoKantonalnotužilaštvoKantonaSarajevoOpćinskisuduSarajevuSarajevskaregionalnarazvojnaencijaPrivrednakomoraKantonaSarajevo ©VladaKantonaSarajevo2022.Izrada: ZodzainformatikuistatistikuKS  DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS

Sitio:Vlada Kantona SarajevoReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado