नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.np

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.np

nombre de dominio:www.nepalpolice.gov.npValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.nepalpolice.gov.npfluir

141

nombre de dominio:www.nepalpolice.gov.npBueno o malo

El momento y el lugar adecuados. Recupere personalidad Ji

sitio web:नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npPesos

2

sitio web:नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npIP

103.140.53.121

sitio web:नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npcontenido

नेपालप्रहरी-#anydone-logo-id,#anydone-close-id{display:none;}.crime-title{color:white;}NepalPoliceDefaultColourBlindRedWeaknessआपतकालीनसम्पर्कनं.उजुरीतथागुनासोप्रहरीकन्ट्रोल:१००,टोलफ्रीनं.:१६६००१४१५१६नेपाENwindow.onload=function(){$('#langue-toggle').on('change',function(e){e.preventDefault();letlangue_field=$('#langue-change-form.selected-langue');letpreviously_selected_langue=langue_field.val();letnew_langue=previously_selected_langue==='en-us'?'ne':'en-us';langue_field.val(new_langue);$('#langue-change-form').submit();localStore.setItem('langue',new_langue)})}नेपालप्रहरी"सत्य,सेवासुरक्षणम्".skip-link{position:absolute;left:-px;top:auto;width:1px;height:1px;overflow:hidden;color:#eeeeee;}.skip-link:focus{height:auto;position:static;width:auto;}मेनुलाईskipगर्नुहोस्गृहपृष्ठहाम्रोबारेमाMissionStatementप्रहरीमहानिरीक्षककोबारेमाप्रहरीकोदर्जाहरुप्रहरीपोशाककेन्द्रीयप्रहरीप्रवक्ता/सूचनाअधिकारीप्रहरीमहानिरीक्षकहरु(अवकाशप्राप्त)संरचनाविभागहरुकाठमाण्डौउपत्यकाप्रहरीराष्ट्रियप्रहरीप्रशिक्षणप्रतिष्ठानकाठमाण्डौउपत्यकाट्राफिकप्रहरीसामुदायिकप्रहरीपर्यटकप्रहरीनेपालप्रहरीअस्पतालनेपालप्रहरीविद्यालयकेनाईनमहाशाखानेपालप्रहरीसंगीतविद्यालयसमाचारताजासमाचारप्रेसबिज्ञप्तिसूचनाहरुहराएकोपरिचयपत्रअन्यसूचनाहरुसार्वजनिकसेवाहरुअन्यजानकारीहरुसार्वजनिकसुविधानागरिकसुरक्षासावधानीकाउपायहरूआपतकालीननम्बरकरियरOnlineApplicationविज्ञापन(नयाँभर्ना)परीक्षाकोकार्यक्रमपरीक्षाकोनतिजाअन्यसूचना(करियर)पाठ्यक्रमग्यालरीReturntoTopLowBandwidth$('#searchInput').on("keypress",function(e){if(e.keyCode==13){e.preventDefault()varsearch=$("#searchInput").val()if(search!=""){$("#searchForm").submit()}}});$(".bandwidthBtn").on("click",function(e){band_value=$(this).text()$("#bandwidthInput").val(band_value)$("#bandwidthForm").submit()})माननीयउपप्रधानमन्त्रीएवम्गृहमन्त्रीरविलामिछानेद्वाराकाठमाण्डौउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालय,रामशाहपथकोनिरीक्षणतथानिर्देशनसम्बोधनपश्चातसामुहिकफोटोसेसनमा।मिति२०८१/०२/३२गतेप्र.व.उ,प्र.उतथाप्राविधिकप्र.ना.उ.पदमापदोन्नतीहुनुभएकाप्रहरीअधिकृतहरूलाईदर्ज्यानीचिन्हद्वारासुशोभितगर्नुहुँदैप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवर।मिति२०८१/०२/३१गतेदर्ज्यानीचिन्हसुशोभनपश्चात्प्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवरलगायतअन्यप्रहरीअधिकृतहरुसँगसामुहिकफोटोसेसन।मिति२०८१/०२/३१गतेनेपालप्रहरीरनेपालबैंकलिमिटेडबीचशैक्षिकछात्रवृत्तिअक्षयकोषस्थापना,सञ्चालनतथाव्यवस्थापनमासहकार्यगर्नेसम्बन्धीसहमतिपत्रमाहस्ताक्षरसम्पन्न।मिति२०८१।०२।२५गतेनेपालप्रहरीप्रधानकार्यालय,नक्सालस्थितमहिला,बालबालिकातथाजेष्ठनागरिकसेवानिर्देशनालयमानव-निर्मितWOMENPOLICEGALLERYकोसमुद्घाटनगर्नुहुँदैप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवर।मिति२०८१।०२।१६गतेनेपालप्रहरीप्रधानकार्यालय,नक्सालस्थितमहिला,बालबालिकातथाजेष्ठनागरिकसेवानिर्देशनालयमानव-निर्मितWOMENPOLICEGALLERYकोसमुद्घाटनपश्चातसामुहिकफोटोसेसन्।मिति२०८१।०२।१६गतेनेपालप्रहरीअस्पतालमहाराजगंजरउपेन्द्रदेवकोटामेमोरियलन्यूरोअस्पतालतथाउपेन्द्रदेवकोटाफाउन्डेसनबाँसबारीबीचन्यूरोसेवाआदानप्रदानसम्बन्धीसमझदारीपत्रमाहस्ताक्षरसम्पन्न।मिति२०८१।०२।१६गतेजनपदतर्फकाप्र.ना.म.नि.पदमापदोन्नतीहुनुभएकाप्रहरीअधिकृतहरूलाईदर्ज्यानीचिन्हद्वारासुशोभितगर्नुहुँदैप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवर।मिति२०८१।०२।१४गतेदर्ज्यानीचिन्हसुशोभनपश्चातप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवरलगायतअन्यप्रहरीअधिकृतहरुसामुहिकफोटोसेसनमा।मिति२०८१।०२।१४गतेसम्माननीयप्रधानमन्त्रीपुष्पकमलदाहाल‘प्रचण्ड’ज्यूलाईप्रहरीनिरीक्षकआधारभूततालिम१-१८२औं(PGDPS-13th)समूहकोदीक्षान्तसमारोहकोअवसरमारा.प्र.प्र.प्र.महाराजगंजमास्वागतगर्नुहुँदैप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवर।मिति२०८१।०२।११गतेमाननीयउपप्रधानमन्त्रीएवम्गृहमन्त्रीरविलामिछानेज्यूलाईप्रहरीनिरीक्षकआधारभूततालिम१-१८२औं(PGDPS-13th)समूहकोदीक्षान्तसमारोहकोअवसरमारा.प्र.प्र.प्र.महाराजगंजमास्वागतगर्नुहुँदैप्र.म.नि.बसन्तबहादुरकुँवर।मिति२०८१।०२।११गतेदिक्षितभएका१-१८२औं(PGDPS-13th)समूहकाप्रहरीनिरीक्षकहरुसँगसामुहिकफोटोसेसन।मिति२०८१।०२।११गतेप्रहरीमहानिरीक्षकबसन्तबहादुरकुँवरज्यूद्वाराबढुवाहुनुभएकाप्राविधिकसमूहतर्फकाप्रहरीवरिष्ठउपरीक्षकज्यूतथाप्रहरीनिरीक्षकहरुलाईदर्ज्यानीचिन्हसुशोभनपश्चातसामुहिकफोटोसेसनमा।मिति:-२०८१।०२।०७गते।नेपालप्रहरीकोसमन्वयरसहकार्यतथाIPPOSरUNITARकोआयोजनामानेपालमासंचालितमहिला,शान्तिरसुरक्षा(Women,PeaceandSecurity-WPS)विषयककार्यशालासम्पन्न।मिति:-२०८१।०२।०३गते।PreviousNextप्रहरीकार्यालयहरुकोसम्पर्कनम्बरहरुईमेलहेर्नुहोस्TargetedSanctionListनजिककाप्रहरीकार्यालयहरूपहिचाननखुलेकाशवहरूकोविवरणबसन्तबहादुरकुँवरप्रहरीमहानिरीक्षकप्र.ना.म.नि.दानबहादुरकार्कीकेन्द्रीयप्रहरीप्रवक्ता/सूचनाअधिकारीसम्पर्कः९८५१२९२१११spokesperson@nepalpolice.gov.npताजाअपडेटप्रहरीसहायकहवल्दारहरुकोपदस्थापनसम्बन्धमा(मिति२०८१।०३।०२।)जनपदप्रहरीसमूहतर्फकाप्रहरीवरिष्ठउपरीक्षकहरुकोबढुवातथापदस्थापनसम्बन्धमा।प्रहरीउपरीक्षकहरुकोसरुवा/काजसम्बन्धनमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)प्रहरीउपरीक्षकहरुकोपदस्थापन/काजसम्बन्धमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)सबैहेर्नुहोस्अन्यजानकारीहरुप्रहरीकर्मचारीहरुकोपरिचयपत्रफारामपुर्वप्रहरीकर्मचारीहरुकोलागिपरिचयपत्रफारामविस्तृतमासार्वजनिकसुविधाआसरासुधारकेन्द्रसार्वजनिककार्यक्रमकोलागीआवश्यकस्थानचाहिएमानेपालप्रहरीब्याण्डविस्तृतमाचारित्रिकप्रमाणपत्रनेपालप्रहरीलेबिभिन्नप्रयोजनकालागिचारित्रिकप्रमाणपत्रउपलब्धगराईपाऊभनीअनलाईननिवेदनदिनेस्वदेशीतथाविदेशीनागरिकहरूलाईचारीत्रिकप्रमाणपत्रउपलब्धगराउनेगर्दछ।  चालचलनप्रमाणपत्रसम्बन्धीथपजानकारी MissionStatement"कानुनीराज्यकोमूलअवधारणाबाटनिर्दिष्टप्रभावकारीअपराधनियन्त्रणरअनुसन्धानएवंकानुनकार्यान्वयनद्धारासमाजमाशान्ति,सुव्यवस्थाएवंसुरक्षास्थापनागर्नप्रतिवद्ध,राष्ट्रप्रतिसमर्पित,स्वच्छएवंव्यवसायिकप्रहरी"$(".card-bluep").each(function(e){$(this).addClass("crime-title")})ताजाखबरहरुसूचनाहरूकरियरट्राफिकप्रहरीलाईथपप्रविधिमैत्रीबनाउनुपर्ने:उपप्रधानमन्त्रीएवम्गृहमन्त्रीरविलामिछाने२०८१-०३-०१काठमाडौं,३२जेठ उपप्रधानमन्त्रीएवम्गृहमन्त्रीरविलामिछानेलेट्राफिकव्यवस्थापनलाईअझैप्रभावकारीबनाउनरनागरिकलेमहसुसगर्नसक्नेगरीसेवाप्रवाहगर्नट्राफिकप्रहरीलाईथपप्रविधिमैत्रीबनाउँदैलैजानुपर्नेबताउनुभएकोछ।  काठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयकोशुक्रबारनिरीक्षणभ्रमणकोक्रममागृहमन्त्रीलामिछानेलेउक्तकुराबताउनुभएकोहो।सोक्रममाउहाँलेउक्तकार्यालयमारहेकोसहायताकक्ष,गुनासोशाखा,ब्यारेक,कन्ट्रोलरूमलगायतविभिन्नशाखाहरूकोनिरीक्षणगर्दैसोसम्बन्धीकामरअवस्थाकाबारेजानकारीसमेतलिनुभयो। निरीक्षणपश्‍चातआयोजितकार्यक्रमलाईसम्बोधनगर्दैगृहमन्त्रीलामिछानेलेविभिन्नसमस्यारअभावकावावजूदट्राफिकप्रहरीलेउत्कृष्टकार्यसम्पादनगर्दैआएकोरतीसमस्याहरूसमाधानगर्नगृहमन्त्रालयकटिवद्धरहेकोबताउनुभयो।युनिफर्मलगाएकोप्रत्येकप्रहरीकर्मचारीहरूलेआफ्नोकामप्रतिजवाफदेहीहुनुपर्नेचर्चागर्दैगृहमन्त्रीलामिछानेलेभन्नुभयो,‘युनिफर्मलगाएकोप्रहरीलाईदेखेरनागरिकलाईलागोस्कियोमेरोमान्छेहो।यसकोलागिप्रत्येकप्रहरीकर्मचारीलेनागरिकसँगगर्नेव्यवहारमापरिवर्तनल्याउनआवश्यकछ।’ ट्राफिकप्रहरीलेप्रचलितकानूनकार्यान्वयनमाकडारूपमाप्रस्तुतहुनुपर्नेउल्लेखगर्दै गृहमन्त्रीलामिछानेलेभन्नुभयो,‘ट्राफिकनियममिच्नेलाईछुटदिनहुँदैन,एउटालेनियममिच्दाअर्काकोज्यानजानसक्छ,त्यसैलेचेकिङलाईअझप्रभावकारीबनाईलापसे,मापसेरलेनअनुशासनमाकसैलाईछुटनदिनुहोस्।’फरकक्षमताभएकाव्यक्तिहरू,वृद्धवृद्धाएवम्बालबालिकालाईविशेषध्यानदिएरट्राफिकप्रहरीलेउत्कृष्टरूपमाकार्यसम्पादनगर्नुपर्नेमाउहाँलेजोडदिनुभयो।प्रतिकूलअवस्थाकावावजूदसडकमाखटिँदाट्राफिकप्रहरीलेभोग्नुपरेकाशारीरिकरमानसिकसमस्यासम्बोधनकोलागिगृहमन्त्रालयसदैवक्रियाशीलरहेकोउहाँलेबताउनुभयो। कार्यक्रममागृहसचिवएकनारायणअर्याललेट्राफिकलेभोग्नुपरेकोसमास्यानिराकरणकोलागिमन्त्रालयसदैवकटिवद्धरहेकोबताउँदैट्राफिकप्रहरीलेसडकमाखटिँदाघामपानीनभनिविभिन्नसमस्याझेल्दैकार्यगर्दैआइरहेकोमाप्रविधिकोप्रयोगगरीट्राफिकव्यवस्थापनमाथपसहजताल्याउनसकिनेबताउनुभयो।ट्राफिकप्रहरीकोक्षमताअभिवृद्धिरप्रविधिकोप्रयोगलेदुर्घटनान्यूनिकरणरमानवीयक्षतिकमगर्नसहयोगपुग्नेहुँदाट्राफिकप्रहरीलाईप्राविधिकरूपमासुसम्पन्नगर्नुपर्नेधारणाउहाँलेव्यक्तगर्नुभयो।ट्राफिकव्यवस्थापनमासरोकारवालानिकायहरूसँगआवश्यकसमन्वयगरीप्रभावकारीसेवाप्रवाहगर्नउहाँलेनिर्देशनदिनुभयो। काठमाडौंउपत्यकाप्रहरीकार्यालयरानीपोखीकाप्रमुखप्रहरीअतिरिक्तमहानिरीक्षकदिपकथापालेधन्यवादमन्तव्यव्यक्तगर्नुभएकोउक्तकार्यक्रममाकाठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयकाप्रमुखप्रहरीनायवमहानिरीक्षकपोषराजपोखरेललेट्राफिकप्रहरीकोकामकारबाही,जनशक्तिपरिचालन,ट्राफिकव्यवस्थापनकालागिचालिएकाकदमहरू,दुर्घटनाकोअवस्था,दुर्घटनान्यूनिकरणकोलागिचालिएकाकदमहरू,सेवाप्रवाहकाक्रममाभोग्नुपरेकासमस्याहरूरसुधारगर्नुपर्नेपक्षहरूकोविषयमाप्रस्तुतीकरणगर्नुभएकोथियो। कार्यक्रममाप्रहरीमहानिरीक्षकबसन्तबहादुरकुँवर,गृहमन्त्रालयकाप्रवक्ताएवम्सहसचिवनारायणप्रसादभट्टराई,वरिष्ठप्रहरीअधिकृतहरू,उपत्यकास्थितट्राफिकप्रहरीयुनिटकाकार्यालयप्रमुखहरूलगायतप्रहरीअधिकृतएवम्जवानहरूकोउपस्थितिरहेकोथियो। दक्षिणसुडानस्थितअनमिस(UNMISS)मिसनबाटस्वदेशफिर्ताभएकोप्रहरीटोलीलाईस्वागत२०८१-०३-०२काठमाडौं,नेपालप्रहरीप्रधानकार्यालयअपराधअनुनेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npसन्धानविभागकाप्रहरीनायवमहानिरीक्षकजनकभट्टराईलेसंयुक्तराष्ट्रसंघकोअनुरोधमाशान्तिस्थापनार्थदक्षिणसुडानस्थितअनमिस(UNMISS)मिसनमाखटिईआफ्नोएकवर्षकार्यकालसफलतापूर्वकसम्पन्नगरीस्वदेशफिर्ताभएकाप्रहरीटोलीलाईआइतबारस्वागतगर्नुभयो। उक्तअवसरमाप्रहरीनायवमहानिरीक्षकभट्टरानेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npईलेशान्तिस्थापनामासहभागीभईस्वदेशफिर्ताहुनुभएकाप्रहरीकर्मचारीहरूलाईप्रशंसापत्रप्रदानगर्दैसंगठनलेदिएकोजिम्मेवारीलाईसंयुक्तराष्ट्रसंघकोमापदण्डअनुरूपउच्चमनोबलकासाथप्रभावकारीरूपमापुरागरीस्वदेशफिर्ताभएकोमाबधाईदिनुभयो।मिसनमारहँदाआर्जनगरेकोज्ञान,सीपरअनुभवलाईसदुपयोगगरीस्वदेशमापनिसंगठनलेदिएकोजिम्मेवारीलाईरचनात्मकतरिकाबाटपुरागर्नुपर्नेउहाँलेबताउनुभयो। २०८०जेठ११गतेखटिईगईगतजेठ११गतेस्वदेशफिर्ताभएका१४जनार२०८०जेठ१७गतेखटिईगईगतजेठ१७गतेस्वदेशफिर्ताभएका३जनासहितकोउक्तटोलीमाप्रहरीनायवउपरीक्षक२जना,प्रहरीनिरीक्षक११जनारप्रहरीनायवनिरीक्षक४जनागरी१७जनाप्रहरीकर्मचारीकोसहभागितारहेकोथियो। [विस्तृतमा]५१जनाप्रहरीकर्मचारीहरुलाईट्राफिकप्रशासनतालिमप्रदान२०८१-०३-०२काठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयरामशाहपथले५१जनाप्रहरीकर्मचारीहरुलाईट्राफिकप्रशासनतालिमप्रदानगरेकोछ।राष्ट्रियप्रहरीप्रशिक्षणप्रतिष्ठानमहाराजगंजकोतत्वावधानमासोकार्यालयमासंचालितट्राफिकप्रशासनतालिम२४औंसमूहअन्तर्गतउनीहरुलाईउक्ततालिमप्रदानगरिएकोहो। काठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयरामशाहपथमाआइतबारआयोजिततालिमसमापनकार्यक्रममासोहीकार्यालयकाप्रमुखप्रहरीनायवमहानिरीक्षकपोषराजपोखरेललेतालिमसमापनगर्दैप्रशिक्षार्थीहरुलाईपुरस्कारतथाप्रमाणपत्रवितरणगर्नुभयो।उक्तअवसरमाप्रहरीनायवमहानिरीक्षकपोखरेललेतालिमकादौरानमाहासिलगरेकाज्ञानसीपलाईकार्यक्षेत्रमाईमान्दारिताकासाथकार्यान्वयनगर्नुपर्नेबताउनुभयो।जनतालाईसुरक्षितरसहजट्राफिकव्यवस्थापनकोमहशुसगराउनुकासाथैसडकमाखटिँदासहनशीलरधैर्यवानभईआफ्नोस्वास्थ्यसमेतलाईध्यानमाराखीप्राप्तजिम्मेवारीलाईत्रुटिरहितढंगबाटनिर्वाहगर्नुपर्नेमाउहाँलेजोडदिनुभयो।  कार्यक्रममातालिमसंयोजकप्रहरीनायवउपरीक्षकदलरामटमाटालेतालिमसम्बन्धिप्रतिवेदनप्रस्तुतगर्दैगतवैशाख२३गतेदेखिसंचालित३५कार्यदिनअवधिकोउक्ततालिममाप्रहरीनायवनिरीक्षक२१जनारप्रहरीसहायकनिरीक्षक३०जनागरीकुल५१जनाप्रशिक्षार्थीहरुलेतालिमहासिलगरेकोजानकारीदिनुभयो। [विस्तृतमा]ट्राफिकनियन्त्रणतथारेखाचित्रणचौथोसमूहकोतालिमसञ्चालन२०८१-०३-०२काठमाडौ,राष्ट्रियप्रहरीप्रशिक्षणप्रतिष्ठानमहाराजगंजकोतत्वावधानमाकाठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयरामशाहपथमाट्राफिकनियन्त्रणतथारेखाचित्रण चौथोसमूहकोतालिमसञ्चालनभएकोछ।काठमाडौंउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयरामशाहपथमाआइतबारआयोजितएककार्यक्रममासोहीकार्यालयकाप्रहरीवरिष्ठउपरीक्षकजिवनकुमारश्रेष्ठलेतालिमउद्घघाटनगर्दैबढ्दोसवारीदुर्घटनाकोअनुसन्धानकोसिलसिलामासवारीदुर्घटनासँगसम्बन्धितविभिन्नकिसिमकाप्रमाणहरुलाईरेखाचित्रणकोमाध्यमबाटदेखाउनसकेअनुसन्धानसहजहुनेविचारव्यक्तगर्नुभयो।कार्यक्रममातालिमसंयोजकप्रहरी निरीक्षकशेखरजंगमल्ललेतालिमसम्बन्धीप्रतिवेदनप्रस्तुतगर्दै७कार्यदिनअवधिकोउक्ततालिममाप्रहरीवरिष्ठहवल्दार१जना,प्रहरीहवल्दार४जना,प्रहरीसहायकहवल्दार१३जनारप्रहरीजवान२७जनागरीकुल४५जनाप्रशिक्षार्थीहरुकोसहभागितारहेकोजानकारीदिनुभयो।[विस्तृतमा]विस्तृतमाप्रकाशितमितिशीर्षककार्यहरु२०८१-०३-०२प्रहरीसहायकहवल्दारहरुकोपदस्थापनसम्बन्धमा(मिति२०८१।०३।०२।)२०८१-०३-०१प्रहरीनिरीक्षक(जनपद)पदकोमिति२०८१/०२/३२गतेकोसक्षमतापरीक्षणप्रस्तुतीकरणतथाअन्तरवार्तातालिकासंशोधनसम्बन्धीसूचना(२०८१-०२-३२)२०८१-०२-३१NoticeforEnlistment(2081-02-31)२०८१-०२-३१जनपदप्रहरीसमूहतर्फकाप्रहरीवरिष्ठउपरीक्षकहरुकोबढुवातथापदस्थापनसम्बन्धमा।२०८१-०२-३१प्रहरीउपरीक्षकहरुकोसरुवा/काजसम्बन्धनमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)२०८१-०२-३१प्रहरीउपरीक्षकहरुकोपदस्थापन/काजसम्बन्धमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)विस्तृतमाप्रकाशितमितिशीर्षककार्यहरु२०८०-१०-२६जनपदप्रहरीसमूहतर्फप्रहरीजवानरप्रहरीकार्यालयसहयोगीपदहरूकोविज्ञापनप्रकाशनसम्बन्धीसूचना(२०८०-१०-२६)२०८०-१०-२६दरखास्तफाराम(नयाँभर्नासबैपदकोलागि)२०८०-१०-२६प्रहरीकार्यालयसहयोगीपदकोविशिष्‍टीकृतकार्यक्षेत्रचयनफाराम(२०८०-१०-२६)२०८०-१०-२६जनपदसमूहतर्फप्रहरीसहायकनिरीक्षकपदकोमागपदसंख्याथपसम्बन्धीसूचना(२०८०-१०-२६)२०८०-०९-१६प्रारम्भिकस्वास्थ्यपरीक्षणरशारीरिकतन्दुरुस्तीकोपरीक्षामाआउनेपरीक्षार्थीहरुलेध्यानदिनुपर्नेकुराहरुसम्बन्धिसूचना२०८०-०९-११प्राविधिकप्रहरीसमूहतर्फकाविभिन्नपदहरूकोअपुगकागजातहरूORMSद्वाराअद्यावधिकगर्नेसम्बन्धीसूचना(२०८०-०९-११)विस्तृतमाहाईलाईटहरुप्रहरीसहायकहवल्दारहरुकोपदस्थापनसम्बन्धमा(मिति२०८१।०३।०२।)प्रहरीनिरीक्षक(जनपद)पदकोमिति२०८१/०२/३२गतेकोसक्षमतापरीक्षणप्रस्तुतीकरणतथाअन्तरवार्तातालिकासंशोधनसम्बन्धीसूचना(२०८१-०२-३२)प्रहरीउपरीक्षकहरुकोपदस्थापन/काजसम्बन्धमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)प्रहरीउपरीक्षकहरुकोसरुवा/काजसम्बन्धनमा(मिति२०८१।०२।३१गते।)जनपदप्रहरीसमूहतर्फकाप्रहरीवरिष्ठउपरीक्षकहरुकोबढुवातथापदस्थापनसम्बन्धमा।NoticeforEnlistment(2081-02-31)नेपालप्रहरीविद्यालयबेलचौतारातनहुँकोप्राचार्यपदमानियुक्तिकोलागिदरखास्तआह्वानसम्बन्धीसूचनानेपालप्रहरीसामाजिकसञ्जालमाविभिन्नसामाजिकसञ्जालमार्फतनेपालप्रहरीसँगसम्बन्धितताजासमाचार,सूचनारघटनाहरूकोसाथसुचितरहनुहोस्।TwitterFacebookप्रहरीअनुरोधकार्यक्रम:प्रहरीसमाचाररेडियोकार्यक्रमरेडियोकार्यक्रम(२०८१-०२-३१)रेडियोकार्यक्रम(२०८१-०२-२८)रेडियोकार्यक्रम(२०८१-०२-२४)रिपोर्टतथाप्रकाशनअपराधतथ्याङ्कप्रहरीदर्पणहेर्नकोलागिक्लिकगर्नुहोस्इन्टरपोलप्रकाशनहेर्नकोलागिक्लिकगर्नुहोस्द्वैमासिकप्रकाशनहेर्नकोलागिक्लिकगर्नुहोस्लैङ्गिकहिंसाकोतथ्यपत्रहेर्नकोलागिक्लिकगर्नुहोस्त्रैमासिककार्यप्रगतिविवरणहेर्नकोलागिक्लिकगर्नुहोस्नेपालप्रहरीमोबाईलएप्सGooglePlayरAppleappstoreमाउपलव्धछ।प्रहरीकार्यालयकालिंकहरूविभागहरूअपराधअनुसन्धानविभागकार्यविभागमानवश्रोतविकासविभागप्रशासनविभागप्रदेशसमन्वयविभागउपत्यकाप्रहरीकाठमाण्डौउपत्यकाप्रहरीकार्यालयकाठमाण्डौउपत्यकाट्राफिकप्रहरीकार्यालयप्रहरीअस्पतालनेपालप्रहरीअस्पतालप्रदेशप्रहरीकोशीप्रदेशमधेशप्रदेशबागमतीप्रदेशगण्डकीप्रदेशलुम्बिनीप्रदेशकर्णालीप्रदेशसुदूरपश्चिमप्रदेशव्यूरोकेन्द्रीयअनुसन्धानव्यूरोसाईबरव्यूरोलागुऔषधनियन्त्रणव्यूरोमानवबेचबिखनअनुसन्धानव्यूरोनिर्देशनालयसूचनाप्रविधिनिर्देशनालयसंचारनिर्देशनालयअन्वेषणयोजनातथाविकासनिर्देशनालयमहिला,बालबालिकारज्येष्ठनागरिकसेवानिर्देशनालयशाखातथामहाशाखाकाठमाण्डौउपत्यकाअपराधअनुसन्धानकार्यालयविपदव्यवस्थापनमहाशाखामानवअधिकारशाखाईन्टरपोलयु.एन.शाखातालिमप्रदायकप्रहरीकार्यालयहरूराष्ट्रियप्रहरीप्रशिक्षणप्रतिष्ठाननेपालप्रहरीशिक्षालय,भरतपुरनेपालप्रहरीअपराधअनुसन्धानविद्यालयप्रहरीतालिमकेन्द्र,बिराटनगरप्रहरीतालिमकेन्द्र,जनकपुरप्रहरीतालिमकेन्द्र,दुधौलीप्रहरीतालिमकेन्द्र,पोखराप्रहरीतालिमकेन्द्र,बुटवलकर्णालीप्रदेशप्रहरीतालीमकेन्द्रसुर्खेत(हालनेपालगंज)प्रहरीतालिमकेन्द्र,दिपायलनेपालप्रहरीयुक्तितालिममहाविद्यालयअन्यलिंकहरुनेपालप्रहरीश्रीमतीसंघआसरासुधारकेन्द्रमेट्रोट्राफिकएफ.एम.९५.५PoliceClearanceReportApplyOnline(अनलाईनआवेदनकालागि)VerifyOnline(प्रमाणीकरणकोलागि)हराएकामानिसहरूहराएकाबालबालिकाहरूभेटिएकाबालबालिकाहरूपहिचाननखुलेकाशवहरूकोविवरणसम्पर्ककोलागिनेपालप्रहरीप्रधानकार्यालयनक्साल,काठमाण्डौ(7MV7P87H+VC)+९७७-०१-५७१९९००info@nepalpolice.gov.npनक्शा©२०२१-नेपालप्रहरी।सर्वाधिकारसुरक्षितसाइटसूचीपृष्ठभ्रमण:६१५९३९ईमेलहेर्नुहोस्CMS._plugins.push(['cms-plugin-',{type:'plugin',placeholder_id:'557',plugin_name:'AddAudioFilePlugin',plugin_type:'AddAudioFilePlugin',plugin_id:'',plugin_langue:'ne',plugin_parent:'',plugin_order:'',plugin_restriction:[],plugin_parent_restriction:[],onClose:false,addPluginHelpTitle:'AddplugintoAddAudioFilePlugin',urls:{add_plugin:'/admin/cms/pe/add-plugin/',edit_plugin:'/admin/cms/pe/edit-plugin//',move_plugin:'/admin/cms/pe/move-plugin/',delete_plugin:'/admin/cms/pe/delete-plugin//',copy_plugin:'/admin/cms/pe/copy-plugins/'}}]);CMS._plugins.push(['cms-plugin-',{type:'plugin',placeholder_id:'557',plugin_name:'AddAudioFilePlugin',plugin_type:'AddAudioFilePlugin',plugin_id:'',plugin_langue:'ne',plugin_parent:'',plugin_order:'',plugin_restriction:[],plugin_parent_restriction:[],onClose:false,addPluginHelpTitle:'AddplugintoAddAudioFilePlugin',urls:{add_plugin:'/admin/cms/pe/add-plugin/',edit_plugin:'/admin/cms/pe/ediनेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npt-plugin//',move_plugin:'/admin/cms/pe/move-plugin/',delete_plugin:'/admin/cms/pe/delete-plugin//',copy_plugin:'/admin/cms/pe/copy-plugins/'}}]);CMS._plugins.push(['cms-plugin-',{type:'plugin',placeholder_id:'557',plugin_name:'AddAudioFilePlugin',plugin_type:'AddAudioFilePlugin',plugin_id:'',plugin_langue:'ne',plugin_parent:'',plugin_order:'',plugin_restriction:[],plugin_parent_restriction:[],onClose:false,addPluginHelpTitle:'AddplugintoAddAudioFilePlugin',urls:{add_plugin:'/admin/cms/pe/add-plugin/',edit_plugin:'/admin/cms/pe/edit-plugin//',move_plugin:'/admin/cms/pe/move-plugin/',delete_plugin:'/admin/cms/pe/delete-plugin//',copy_plugin:'/admin/cms/pe/copy-plugins/'}}]);varhas_sidebar=$('.sidebar-exists').length>0?true:false;if(has_sidebar){$('.content-container').removeClass('col-lg-12').addClass('col-lg-9');} $('.light-gallery-pluginimg').each(function(){ $(this).addClass("mr-3mb-4") })window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-VMQH9DCRNN');$("p").each(function(){if(!$(this).text().trim().length){if($(this).children().length==0){$(this).remove();}}});letnewsList=document.querySelectorAll(".newsbar-listli");if(newsList){vari=newsList.length;vartimer=setInterval(()=>{varindex=i%newsList.length;toggleBox(index);i++;},7000);functiontoggleBox(index){newsList.forEach(function(item){if(item.classList.contains("show")){item.classList.remove("show");}});if(newsList[index]){newsList[index].classList.add("show");}}newsList.forEach(function(item){item.addEventListener("mouseover",function(){clearInterval(timer);});item.addEventListener("mouselee",function(){timer=setInterval(()=>{varindex=i%newsList.length;toggleBox(index);i++;},7000);});});}$("#splashModal").modal('show');

Sitio:नेपाल प्रहरी - www.nepalpolice.gov.npReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado