Bizness News

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
 Bizness News

nombre de dominio:www.biznessnews.comValuación

acerca de 1000~20000

nombre de dominio:www.biznessnews.comfluir

361

nombre de dominio:www.biznessnews.comBueno o malo

Fama y riqueza. Prosperidad y riqueza Ji

sitio web: Bizness NewsPesos

5

sitio web: Bizness NewsIP

172.67.141.165

sitio web: Bizness Newscontenido

BiznessNewswindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-3LW3G845RK');Search आइतबार,असार२गते२०८१   .home-icon{margin-top:7px;}वित्तकर्पोरेटसूचनाप्रविधिअटोपूर्वाधारऊर्जाश्रमरोजगारथपपर्यटनउड्डयनविचार/अन्तर्वार्तालाइफएण्डआर्टमल्टिमिडियाराजनीतिबजारविविधकृषिविशेषSearchआइतबार,असार२२०८१.uk-sticky-fixeddiv.sticky-date{display:block;background:#e2e2e2;padding:0px3px;font- Bizness Newssize:13px;font-weight:600;top:51px;color:#;}.sticky-date{position:absolute;display:none;}img.sticky-f{height:20px;width:20px;border-radius:4px;} वित्तकर्पोरेटअटोपूर्वाधारपर्यटनउड्डयनविचार/अन्तर्वार्तामल्टिमिडियाराजनीतिविविध घरजग्गाकारोबारमादेखिँदैउत्साह,बैशाखमाभन्दाजेठमा११हजारबढीलिखतपास बिजनेसन्युज धितोपत्रबोर्डकोअध्यक्षछनौटप्रक्रियातुहाउनकार्कीरचापागाइँकोसंगठितसेटिङ सल्लाहगरेरैअन्तर्वार्ताबहिष्कारगरे,सिफारिसगर्नकानूनीचुनौती बिजनेसन्युज खिम्ती-१आयोजनाकाेस्वामित्वलफडा:विद्युतप्राधिकरणको१अर्ब२७करोडकोवित्तीयविवरणमागोलमालनाटकघरदेखिरात्रिकालीनमनोरञ्जनव्यवसायमालगाइयोव्यापककरसुदूरपश्चिमरलुम्बिनीप्रदेशलेबढाउँदाबागमतीलेबढाएनविद्युतीयसवारीमावार्षिककरअपडेटकुनप्रदेशकोकस्तोकरनीति?पदयात्रागरीबिदामनाउनेस्थलकारुपमापरिचितहुँदैवाग्द्वारश्रमक्षेत्रकाविकृतिअन्त्यरभ्रष्टाचारन्यूनीकरणमाकेन्द्रितछु:मन्त्रीअर्यालविनियोजनविधेयकअन्तर्गततीनमन्त्रालयकाविभिन्नशीर्षकमाछलफलसकियोप्रधानमन्त्रीसँगसीपीपीसीसीकाउपाध्यक्षकोशिष्टाचारभेट,द्विपक्षीयसम्बन्धरसहयोगकाविषयमाछलफलस्तूपास्वास्थसेवासहकारीसंस्थामासिटिजन्सबैंककाग्राहकलाई१०प्रतिशतछुटपर्यावरणीयप्रभावसम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनचितवनमासमाचारकुनप्रदेशकोकस्तोकरनीति?प्रदेशकोएकलतथासाझाअधिकारक्षेत्रभित्ररहेकाविज्ञापनकर,मनोरञ्जनकर,ढुंगा,गिट्टी,बालुवालगायतकाविभिन्नक्षेत्रलाग्दैआएकाकरकादरहरुकेहिलेपरिमार्जनगरेकाछन्भनेकेहिलेयथावत्राखेकाछन्।पदयात्रागरीबिदामनाउनेस्थलकारुपमापरिचितहुँदैवाग्द्वारश्रमक्षेत्रकाविकृतिअन्त्यरभ्रष्टाचारन्यूनीकरणमाकेन्द्रितछु:मन्त्रीअर्यालविनियोजनविधेयकअन्तर्गततीनमन्त्रालयकाविभिन्नशीर्षकमाछलफलसकियोपर्यावरणीयप्रभावसम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनचितवनमागजुरीदेखिचौताराजोड्नेसडककालोपत्रथालियो,२०करोड४९लाखखर्चहुनेसूचनाप्रविधिजीएसएममोबाइलतथाएफटीटीएचमाटेलिकमलेल्यायोनयाँप्याकेजमनोमानीऋणकोनमुना:कार्यान्वयनकोधरातलनैनभएपछिदुईवर्षपछिरद्द,परिमार्जनकालागिछलफलनेपालटेलिकमकोफोरजीमाहुवावेकोबद्‍मासी,‍सम्झौताविपरीतकामगरेरगुणस्तरखस्काउँदैअसार७गतेभित्र७अर्बबक्यौतानतिरेयूटीएलकोअनुमतिपत्रखारेजहुनेइन्टरनेटब्यान्डविथखरिदमाबद्‍मासी:ओभरइन्भ्वाइसिङकोजोखिमबढेकोमन्त्रालयकैनिष्कर्षविशेषअधिकांशप्रदेशलेघटाएबजेटको Bizness Newsआकार,भौतिकपूर्वाधाररप्रशासनिकखर्चमादुईतिहाइबजेटविनियोजनसाकारभइरहेकोप्रमोदको‘ईभीसपना’कुलतछाडेकासन्दीप‘रैथानेबाली’संरक्षणकोलतमापरेआयोगकोसिफारिसरमन्त्रिपरिषदकोनिर्णयविपरीतमारुतीसिमेन्टलाईप्राधिकरणलेपठायोथपसाढे३७करोडकोबिलवित्तस्तूपास्वास्थसेवासहकारीसंस्थामासिटिजन्सबैंककाग्राहकलाई१०प्रतिशतछुटकालीकोटकोमान्ममाप्रभुबैंकको३०५औँशाखासञ्चालनमाधितोपत्रबोर्डकोअध्यक्षछनौटप्रक्रियातुहाउनकार्कीरचापागाइँकोसंगठितसेटिङसेयरबजारमासाताकोपहिलोकारोबारओरालोतिरबागमतीप्रदेशलेलगायो039;प्याकेजिङ039;कावस्तुमावातावरणीयसेवाशुल्कअन्तर्वार्ता/विचारराष्ट्रबैंकलेवित्तीयसंस्थाकोनियमनसुरक्षानिकायकोराडारमासारेकोहो?विद्युतीयगाडीकिन्दाजेठ१५भन्दाअघिकिपछिभन्नेसोच्नुनपरोस्नेपालकालागिहवाईउड्डयनअत्यावश्यकभएकालेअझैठूलाेलगानीचाहिन्छसार्वजनिकखर्चकमजोरहुँदाआर्थिकचक्रमैअसर,पुनरुत्थानकालागिचाहिन्छलगानीमैत्रीबजेटकर्पोरेट५४वर्षदेखिनेपालमारहेकाेकर्पोरेटअफिसहटाउँदैएयरइन्डिया,सिद्धार्थराणाकोकम्पनीलेजीएसएपाउँदैहिन्दुस्तानपेट्रोलियमकोलुब्रिकेन्टनेपालमैबनाउँदैएमएडब्लूसमूह,३१करोडलगानीगर्दै२अर्ब४करोडकोलगानीमाबर्दियामाचिनीउद्योगखुल्दैअटोसुदूरपश्चिमरलुम्बिनीप्रदेशलेबढाउँदाबागमतीलेबढाएनविद्युतीयसवारीमावार्षिककरलुम्बिनीप्रदेशलेपनिबढायोविद्युतीयसवारीकोवार्षिककरसुदूरपश्चिमप्रदेशद्वाराविद्युतीयकारदेखिमोटरसाइकलसम्मकोवार्षिककरमाभारीवृद्धिपर्यटनउड्डयनपदयात्रागरीबिदामनाउनेस्थलकारुपमापरिचितहुँदैवाग्द्वारमेलाबाटभएकोआम्दानीबाटपर्यटनपूर्वाधारनिर्माण२०२३सबैभन्दाधेरैपर्यटकपुगेका१०देशलाइफएण्डआर्ट१५वर्षदेखिचित्रकलामारमाइरहेकापवनग्रामीणजनजीवनलाईजीवितराखेकाबागलुङकोदिजगाउँजीवनकाकथैकथाजोडिएका‘यादहरु’पूर्वाधारबेनी-जोमसोम-कोरलासडककोतिप्ल्याङखण्डस्तरोन्नतिगरिँदैम्याग्दी-राष्ट्रियगौरवकोआयोजनाकालीगण्डकीकरिडोरअन्तर्गतबेनी-जोमसोम-कोरलासडककोतिप्ल्याङखण्डमास्तरोन्नतिकोकामसुरुभएकोछ।रघुगङ्गागाउँपालिका-१तिप्ल्याङबजारमातनहुँकोढाँडखोलानिबुस्वाँरामा७१लाखरुपैयाँखर्चेरझोलुङ्‍गेपुलनिर्माणगरिँदैबेनी-पाखापानीसडकस्तरोन्नतिसुरु,२०करोडरुपैयाँकोस्रोतसुनिश्चिततारत्नेचौर-भकुण्डे-भकिम्लीसडक:अर्थमन्त्रालयलेबजेटपठाएपछितीव्ररुपमाअघिबढ्योस्तरोन्नतिकोकामबागलुङमादुईवर्षमाबने४१झोलुंगेपुलसडकबनेको१८वर्षपछिस्तरोन्नतिश्रमरोजगारभरतपुरका३४हजारभन्दाबढीघरकासदस्यवैदेशिकरोजगारीमागण्डकीप्रदेशमाश्रमाधानरोजगारमेलासुरुयुवापुस्तालाईस्वरोजगारबनाउनश्रमाधानमेलातीनवर्षमाचारहजारनेपालीश्रमिककोमृत्युबजारप्रतितोलाएकहजार६सयरूपैयाँलेबढ्योसुनकोमूल्यग्लोबलआईएमईबैंककाग्राहकलाईहोटेलआइकावाइनमा१५प्रतिशतछुटजंगलसफारीलजको039;अर्लीबर्डअफर039;:असारमापनि३५प्रतिशतछुटसुनकोमूल्यपुन:स्थिर,चाँदीकोसामान्यघट्योप्रतितोला६सयरूपैयाँलेबढ्योसुनकोमूल्यसीएफमोटोकोसर्भिसकेयरक्याम्पसञ्चालनमा,यस्ताछन्सुविधाकृषिखडेरीलेबारीमैसुक्नथालेमकैकाबोट,धानकोब्याडपनिपहेँलिँदैदूधमात्रहोइनघाँसबेचेरपनिराम्रोआम्दानीगर्दैछन्बागलुङकाकिसानकिसानलाईप्रोत्साहितगर्नलहानकोआँप‘ब्राण्डिङ’,५०मेट्रिकटनबिक्रीगर्नेलक्ष्यकुरिलोखेतीबाटपदमबहादुरलेगरेएकैयाममा७लाखमुनाफाऊर्जापाँचअर्ब१५करोडलागतकोदरबाङ-म्याग्दीखोलाजलविद्युत्आयोजनाकोदोस्रोअडिटमासुरुङकोकामसुरुगलेश्वर-पश्चिमम्याग्दीकोमालिकागाउँपालिका-६मानिर्माणाधीन२५मेगावाटक्षमताकोदरबाङ-म्याग्दीखोलाजलविद्युत्आयोजनाकोछ्यारछ्यारेमाथिकोढाँडखर्कमाअडिटनंबजेटबारेइप्पानकोधारणा:लाइसेन्सअवधिभरकालागिदिएकासुविधाबीचमैकटाउनपाइँदैन४००केभीक्षमताकोहेटौँडासबस्टेसन:विद्युत्आपूर्तिसुदृढहुने,भारतसँगकोव्यापारथपविस्तारहुनेप्राधिकरणलेयोवर्षपनिबिजुलीनकिनेनिजीक्षेत्रलेउत्पादनगरेकाेअन्यबिजुलीपनिनदिनेइप्पानकोघोषणाप्रधानमन्त्रीलेगरे४००केभीकोहेटौँडासबस्टेसनउद्घाटन,४हजारमेगावाटविद्युत्प्रवाहगर्नसक्नेपूर्वाधारतयारहेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा४००केभीप्रसारणआयोजना:हेटौँडा‘सबस्टेशन’कोउद्घाटनहुँदैमल्टिमिडियारत्नेचौरमासूर्यमुखीफूलखेतीरिगतालक्षेत्रमाचरनकालागिल्याइएभेडालमजुङकोसुन्दरभुजुङगाउँधौवादीडाडाँमापैदलमार्गकागबेनीमासडकस्तरोन्नतिकार्यकारीसम्पादककेदारदाहालसूचनातथाप्रसारणविभागदर्तानम्बर२८३८/०७८-७९सम्पर्कबिजनेसभेन्चरमिडियाप्रालिकाठमाडौं-११ थापाथलीसम्पर्क: //14न्युज- [email160;protected]मार्केटिङ- [email160;protected]विशेषशृङ्खलाभूमिगतपानीकोदोहनपर्यटनविशेष२०८०सुरक्षणमुद्रणकेन्द्रमाअनियमिततातेस्रोलगानीसम्मेलनअर्बौंडुबाउनेचिनियाँजहाजफास्टट्रयाकमाबियाँलोबिजुलीगाडीविशेष,२०८१सम्बन्धितलिंकहाम्रोबारेमासम्पर्कहाम्रोटिमयूनिकोड©2024Allrightreservedtobiznessnews.com | SiteBy:SobizTrend.bgs1{padding:15px0px15px1px;background:#f1f0f0;border-top:1pxsolid#e7e7e7;}.footer-logoimg{height:46px;}.facebook{background:#1877F2!important;}.twitter{background:#0f1419!important;}.youtube{background:#ff0000!important;}.instram{background:linear-gradient(115deg,rgb(249,206,52),rgb(238,42,123),rgb(98,40,215))!important;}.xsamll-texth4{font-size:16px;font-family:'mukta';margin:0;font-weight:700;color:#5e5e5e;}.xsamll-texth5{font-size:12px;font-family:'mukta';margin-bottom:7px;color:#;}.footer-heading{margin-bottom:20px!important;}.text-link::before{width:35px;content:"";position:absolute;top:100%;left:0;background:#e;height:2px;transition:all.1sease-in-out;}.text-link{position:relative;display:inline-block;font-size:25px;font-weight:600;transition:all.1sease-in-out;font-family:'Mukta';}.text-link:hover::before{width:100%;}.bgs2{background:#e2e2e2;padding:15px0px15px1px;}.trademark-box{background:#f1f0f0;}.footer-linksa{font-size:15px;font-family:'Mukta';font-weight:500;color:#;}.footer-textp{font-size:14px;line-height:32px;}.swiper-container{width:250px;height:250px;position:fixed;bottom:2%;right:5%;z-index:9999;}.swiper-containerimg{width:250px;height:250px;}.swiper-slide{background-position:center;background-size:cover;}.swiper-cube-shadowj{transform:translate3d(0px,65px,-125px)rotateX(90deg)rotateZ(0deg)scale(0.94)!Important;}.swiper-slideimg{display:block;width:100%;}window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-BX9K2EL52R'); $("#click-thisx").click(function(){ $(".hide-thisx").hide(); }); functionskip_ads(){setTimeout(function(){$('#skip-ads').fadeOut('fast');},1000);}setTimeout(function(){$("#skip-ads").fadeOut("slow")},5000);jQuery('.swiper-wrapperaside').addClass('swiper-slide');$('#close-btn').click(function(){$('#skip-it').fadeOut('slow');event.stopPropation();})varswiper=newSwiper(".mySwiper",{effect:"cube",loop:true,grabCursor:true,speed:2500,autoplay:{delay:1000,disableOnInteraction:false,},cubeEffect:{shadow:true,slideShadows:false,shadowOffset:20,shadowScale:0.94,},});jQuery(document).ready(function(){jQuery('.dropdown-menu').addClass('rounded-0mt-0py-0');jQuery('.adsimg').addClass('mb-2');jQuery('.respoiframe').addClass('embed-responsive-item');$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()>50){$('#back-to-top').fadeIn();}else{$('#back-to-top').fadeOut();}});$('#back-to-top').click(function(){$('#back-to-top');$('body,html').animate({scrollTop:0,behior:'smooth'},800);returnfalse;});$('#back-to-top');/*$(document).on('click',function(e){varmenu_opened=$('#mains').hasClass('show');if(!$(e.target).closest('#mains').length&&!$(e.target).is('#mains')&&menu_opened===true){$('#mains').collapse('toggle');}});*/$("#for-open").click(function(){$("#sth").slideToggle(500,function(){////ifyouwanttotoogleattheeendofanimation////$("#btn-receitamobi").toggleClass("fa-chevron-rightfa-chevron-down");});$(this).find("i").toggleClass("fa-barsfa-times");});$(window).scroll(function(){if($(window).scrollTop()>25){$('.mast-head').addClass('shrink');$('.site-logo').addClass('shrink');$('.s-box').addClass('s-big');}else{$('.mast-head').removeClass('shrink');$('.mast-head').removeClass('card-body');$('.site-logo').removeClass('shrink');$('.s-box').removeClass('s-big');}});varsubmitIcon=$('.searchbox-icon');varinputBox=$('.searchbox-input');varsearchBox=$('.searchbox');varisOpen=false;submitIcon.click(function(){if(isOpen==false){searchBox.addClass('searchbox-open');inputBox.focus();isOpen=true;}else{searchBox.removeClass('searchbox-open');inputBox.focusout();isOpen=false;}});submitIcon.mouseup(function(){returnfalse;});search Bizness NewsBox.mouseup(function(){returnfalse;});$(document).mouseup(function(){if(isOpen==true){$('.searchbox-icon').css('display','block');submitIcon.click();}});functionbuttonUp(){varinputVal=$('.searchbox-input').val();inputVal=$.trim(inputVal).length;if(inputVal!==0){$('.searchbox-icon').css('display','none');}else{$('.searchbox-input').val('');$('.searchbox-icon').css('display','block');}}if(typeofjQuery==='undefined'){thrownewError('jQueryisnotloaded.');}(function($,window){$.lazy=function(elem){$(elem).each(function(){if($(this).data('src')&&$(this).data('src')!==false&&$(this).is(':visible'))if($(this).offset().top

Sitio: Bizness NewsReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado